Ngoại Cảm

Làm sao để biết mình có được khả năng ngoại cảm?

Bạn thường xuyên có cảm giác rằng mình thấy một hình dạng nào đó màu đen xuất hiện ở đâu đó quanh mình. Người ta

Vén màn các bí ẩn về giác quan thứ 6 của con người

Người có trực giác mạnh có thể đoán được ý đồ của người khác ngay cả khi người kia chưa nói hết câu. Không chỉ

Thế nào được gọi là nhà ngoại cảm

Tuy nhiên, việc lý giải hiện tượng kỳ lạ này dường như vẫn là một chân trời rộng mở vô biên mà các nhà khoa

Ngoại cảm ở trong đời sống người Việt

Điều dễ thấy là các nhà ngoại cảm có thể được chấp nhận khi họ chứng tỏ có công lao. Nhưng ngược lại các nhà

Ngoại cảm hay đang lạm dụng tâm linh?

Vậy xin mọi người ngay cả trong việc của tâm linh hãy chịu khó suy xét bằng cả lý trí. Vì lý trí xứng đáng

Con người nên tin hay là không tin vào khả năng ngoại cảm?

Bởi lẽ cũng giống như ngoại cảm, các nhà khoa học chưa thể giải thích rõ ràng về cuộc sống sau khi chết hay sự

Ngoại cảm và những điều ngộ nhận

Bên cạnh sự thừa nhận những đóng góp mà ngoại cảm mang lại thì chúng ta phải hết sức thận trọng và lên án hiện