Nhân Tướng Học

Đàn ông có tướng mặt này sẽ có số làm quan lớn

Người gầy vai lưng cao đầy đặn, người béo nhưng có hình thể cân đối tương xứng, cử chỉ thận trọng, vững vàng. Tướng mặt

Đặc điểm nào quyết định được số phận sang hèn

Người có lông mày mỏng mà thưa, mắt thanh tú, thần khí khá thanh cao có thể trở thành sỹ tử. Người có da thô

Tướng Phú quý nếu bạn có những đặc điểm này

Nếu bộ vị Thái dương nổi cao, người đó có thể làm quan lại được trường thọ. Nếu tóc thưa mỏng, da mặt cũng mỏng

Đường vân ở trên trán bạn nói lên điều gì?

Phụ nữ trên trán có 3 đường vân ngang sẽ phương hại đến chồng con, lại là phận nghèo khổ đoản mệnh. Xem đường vân

Trán cao rộng thì sẽ có vinh hoa phú quý

Trán nhỏ lại hẹp, màu sắc u ám, các bộ vị khác trên đầu lại không thể tương phụ tương thành chủ không có được

Vân nào ở trên khuôn mặt báo điềm hung họa

Những đường vân trên khuông mặt, Quý Tiện đều có và vận mệnh nhiều ngang trái. Hãy xem luận kỹ hơn về tính chất, vị