This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Thế nào được gọi là nhà ngoại cảm

Tuy nhiên, việc lý giải hiện tượng kỳ lạ này dường như vẫn là một chân trời rộng mở vô biên mà các nhà khoa

Ngoại cảm ở trong đời sống người Việt

Điều dễ thấy là các nhà ngoại cảm có thể được chấp nhận khi họ chứng tỏ có công lao. Nhưng ngược lại các nhà

Ngoại cảm hay đang lạm dụng tâm linh?

Vậy xin mọi người ngay cả trong việc của tâm linh hãy chịu khó suy xét bằng cả lý trí. Vì lý trí xứng đáng

Con người nên tin hay là không tin vào khả năng ngoại cảm?

Bởi lẽ cũng giống như ngoại cảm, các nhà khoa học chưa thể giải thích rõ ràng về cuộc sống sau khi chết hay sự

Ngoại cảm và những điều ngộ nhận

Bên cạnh sự thừa nhận những đóng góp mà ngoại cảm mang lại thì chúng ta phải hết sức thận trọng và lên án hiện

Bí quyết để tự thôi miên bản thân mình

Khi điều này xảy ra thì đừng cố gắng ép buộc những suy nghĩ biến mất. Quan sát chúng một cách vô tư và sau

Ứng dụng thôi miên ở trong đời sống hằng ngày

Vô số những bệnh nhân ung thư đã tham gia vào các chương trình thôi miên và bản thân họ đều thấy rằng nó mang

Những điều kiện cơ bản để có thể thôi miên

Trong những trường hợp thực tế, nhất là người lần đầu tiên thực hiện thôi miên trong hoàn cảnh như thế rất khó có thể

Thôi miên cảm xúc – bí mật của tất cả mối quan hệ thành công

Trong khi thực tế là mỗi một con người trên quả đất này đều sở hữu cảm xúc và tất cả chúng ta đều có

Nhìn thấy tiền kiếp nhờ vào thôi miên

Vì thế có người quan niệm sai lầm rằng ký ức tái hiện nhờ thôi miên chính là bằng chứng của sự luân hồi. Có

Nhận thức, ám thị và thuật thôi miên

Ám thị này có thể dùng cho những người bị bệnh tâm thần, hoang tưởng để bản thân họ quên tất cả những ám ảnh

Thuật thôi miên tác động vào con người chỉ để thanh lọc tâm linh

Từ xưa đến nay thuật thôi miên luôn mang một lớp áo thần bí trong lòng mọi người. Tác dụng lạ lùng trong thuật thôi


Bói Nốt Ruồi – Xem Nói Nốt Ruồi – Xem Tướng Nốt Ruồi – Xem Vị Trí Nốt Ruồi