giác quan thứ 6

Làm sao để biết mình có được khả năng ngoại cảm?

Bạn thường xuyên có cảm giác rằng mình thấy một hình dạng nào đó màu đen xuất hiện ở đâu đó quanh mình. Người ta

Vén màn các bí ẩn về giác quan thứ 6 của con người

Người có trực giác mạnh có thể đoán được ý đồ của người khác ngay cả khi người kia chưa nói hết câu. Không chỉ

Thế nào được gọi là nhà ngoại cảm

Tuy nhiên, việc lý giải hiện tượng kỳ lạ này dường như vẫn là một chân trời rộng mở vô biên mà các nhà khoa

Con người nên tin hay là không tin vào khả năng ngoại cảm?

Bởi lẽ cũng giống như ngoại cảm, các nhà khoa học chưa thể giải thích rõ ràng về cuộc sống sau khi chết hay sự