hiện tượng khoa học

Sau khi chết thì linh hồn sẽ đi về đâu?

Đa số các vong hồn tái sinh là những người chết bất đắc kỳ tử, những người có oán hận hay những người vương vấn

Có hay không việc linh hồn có thể tái sinh?

Cứ như thế, kiếp này qua kiếp khác dù vào cảnh thiên, nhân, hay súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục chăng nữa thì không cần