khi chết linh hồn ở đâu

Sau khi chết thì linh hồn sẽ đi về đâu?

Đa số các vong hồn tái sinh là những người chết bất đắc kỳ tử, những người có oán hận hay những người vương vấn

Lý giải khoa học về việccác linh hồn lìa khỏi xác

Có thể thấy một điều là những khoảnh khắc đầu tiên sau khi con người thực sự trút hơi thở cuối cùng đã xả tới